Chimie dating număr de telefon


chimie dating număr de telefon

Sava, compus din 5 săli de clasă, 1 laborator de chimie, 1 atelier de lăcătuşerie, 1 cămin şi o cantină. Pe măsura creşterii numărului de elevi, şcoala s-a extins, ajungând la 14 săli de clasă în anul În perioada - s-au pregătit muncitori pentru Intreprinderea de Antibiotice Iaşi, din pentru Intreprinderea de Mase Plastice S.

Moldoplast S. Terom S. Din a luat denumirea de Liceul Industrial de Chimie nr.

Pe parcursul anilor a funcţionat în diverse perioade ca: şcoală tehnică, postliceală, şcoală de maiştrii. Fiind o şcoală cu profil chimie, a fost normal ca numele ei să fie al unui savant din acest domeniu.

chimie dating număr de telefon

Astfel, consiliul profesoral a decis adoptarea denumirii după numele profesorului universitar dr. Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

chimie dating număr de telefon

Şcoala este principalul furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 1, 2 şi 3 pentru unităţile economice cu profil industrie chimică, medicamente şi conexe din judeţul Iaşi.

Grup Şcolar Radu Cernătescu derulează proiecte în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ, cu biserica, cu poliţia sau cu ONG-uri, proiecte care presupun activităţi de voluntariat, de sprijinire a celor aflaţi în situaţii dificile copii, bătrâni, bolnavi, etc.

chimie dating număr de telefon

Şcoala este în acreditată ca centru ECDL. Proiecte Internationale.