Căsuța poștală de dating rusă, Expresii similare


whatsapp dating group dating poltava ucraina

Serviciul de mandate este prestat în baza acordurilor internaţionale bilaterale încheiate în conformitate cu Aranjamentul Uniunii Poştale Universale privind serviciile poştale de plată la care, conform condiţiilor stipulate, Republica Moldova este parte.

Expeditorul prezintă operatorului oficiului poștal un act de identitate valabil, în original și în fotocopie şi documentele justificative după caz. Beneficiarul prezintă operatorului oficiului poștal actul de identitate valabil în original şi în fotocopie: pentru cetățenii Republicii Moldova - buletin de identitate; pentru cetățenii străini domiciliați temporar pe teritoriul Republicii Moldova - permis de şedere eliberat de autorităţile competente; pentru cetățenii străini ai căror termen de aflare în RM nu a depășit 90 de zile de la intrarea în Republica Moldova - paşaport internațional.

speed​​ dating forumul paris dating online top 20

Operatorul oficiului poştal autentifică corespunderea fotocopiei cu originalul, înapoiază documentul original clientului, iar fotocopia autentificată rămâne pentru păstrare la oficiul poştal. În cazul lipsei actului de identitate valabil, urmează a se prezenta acte de confirmare a pierderii documentului sau a inițierii procedurii de prelungire a acestuia.

Beneficiarul prezintă operatorului avizul de informare livrat de poştaş şi detaliile transferului de bani pe care urmează să-l primească: țara și localitatea de expedierii banilor; numele, prenumele expeditorului; moneda şi suma transferului.

site- ul de dating sigure cine este jamie dornan dating 2021

Expeditorul prezintă operatorului documentele justificative în cazul în care suma transferului bănesc depășește Expeditorul achită suma transferului și costurile de expediere conform tarifelor stabilite și primește de la operator formularul cu numărul de control căsuța poștală de dating rusă transferului bănesc.

Expeditorul transferului bănesc este responsabil pentru informarea destinatarului. Numărul de control al transferului bănesc este informație confidențială care urmează a fi cunoscută doar de către expeditor și destinatar.

creați un site de dating online kiwis în dating speed​​ londra

Sumele ce nu depăşesc