Dating de corelație stratigrafică


Referințe stratigrafie Este o ramură a geologiei care este responsabilă de studierea și interpretarea rocilor vulcanice sedimentare, metamorfice și stratificate. De asemenea, caută să identifice, să descrie și să stabilească secvența lor verticală și orizontală.

Această disciplină se preocupă și de determinarea ordinii evenimentelor într-un anumit timp geologic. În plus, stabilește corelația și cartarea diferitelor unități de rocă. Experții din zonă descriu două abordări diferite ale stratigrafiei, care sunt, de asemenea, complementare: științifică și aplicată.

Primul vizează ordonarea temporală și interpretarea genetică a materialelor. Al doilea are ca obiectiv localizarea resurselor naturale exploatabile și contribuția la planificarea conservării mediului.

Istorie origini Originile cunoașterii geologice datează din secolul al XVII-lea, când există o schimbare bruscă a credinței care a fost menținută încă din Evul Mediu, când s-a considerat că Pământul avea doar câteva mii de ani. Acest om de știință a dezvoltat alte două idei fundamentale pentru știința stratigrafică: prima, care indică faptul că straturile sunt inițial depuse ca orizontale; al doilea, care indică faptul că suprafețele de așternut vor fi întotdeauna laterale continue. Primul tratat de stratigrafie a fost publicat de Amadeus Dating de corelație stratigrafică înanul în care geologia este considerată a se ramifica pentru a da naștere unei științe cu entitate proprie.

Începând dincu aplicarea tehnicilor radiometrice și, mai târziu, în timpul celor două dating de corelație stratigrafică mondiale, odată cu dezvoltarea prospecțiunilor petroliere, s-a înregistrat un avans notabil. Spre mijlocul secolului al XX-lea, a fost generată o dublă abordare a științei. Școala franceză cu o tendință pur istorică, iar cea nord-americană s-au concentrat pe analiza faciesului și interpretarea corpurilor sedimentare.

Această a doua tendință a ajuns să contureze stratigrafia către ceea ce a devenit. Emisia între anii 60 și 70 a teoriei tectonice globale, a produs o mare revoluție în științele care apar din geologie.

Întâlniri - Corelație

Datorită acestui fapt, a început să se acorde o atenție deosebită mobilității bazinelor sedimentare și modului în care acestea au evoluat în timp. Progresul stratigrafiei din ultimii ani a generat subdivizarea în mai multe ramuri cu entități separate, printre care merită subliniat: litostratigrafie, biostratigrafie, cronostratigrafie, magnetostratigrafie, chemostratigrafie, stratigrafie ign raid matchmaing și analiză bazin.

Până la mijlocul secolului straturile fosilifere din Europa fuseseră grupate în sisteme în ordine cronologică. Coloana stratigrafică, Spre deosebire de principiile suprapunerii și transversale, succesiunea faunistică este un principiu secundar. Adică depinde de alte principii care determină secvența pentru stabilirea validității sale.

Ce studiază stratigrafia? Stratigrafia urmărește să înțeleagă geneza rocilor în scopuri științifice sau aplicate, astfel încât necesită o cunoaștere detaliată a proprietăților lor, precum și litologia, geometria și dispunerea lor tridimensională.

Materialele fundamentale ale stratigrafiei sunt rocile sedimentare. Expertul din zonă, cunoscut sub numele de stratigraf, lucrează cu procese sedimentare și paleontologie. Printre obiectivele stratigrafiei se pot menționa identificarea materialelor, ordonarea unităților stratigrafice, analiza bazinelor, interpretarea genetică a unităților, delimitarea unităților stratigrafice, cercetarea secțiunilor stratigrafice și corelarea și alocarea timpului.

Account Options

În general, stratigrafia își propune să înregistreze, să analizeze, să recunoască și să reconstruiască toate evenimentele geologice care au avut loc, secvențial și care au afectat rocile. Pentru a realiza acest lucru, au fost dezvoltate aproximativ opt domenii specializate și corelate cu științele vecine. Principiile stratigrafiei Principiul orizontalității și continuității laterale Acest principiu stabilește că a priori un strat are aceeași vârstă pe întreaga sa extensie orizontală, indiferent de întreruperile cauzate de evenimente precum eroziunea.

Principiul orizontalității originale. Acesta indică faptul că geometria stratelor este dispusă paralel cu suprafețele de depunere, orizontal sau suborizontal și succesiv, suprapunându-se reciproc. Principiul suprapunerii stratului.

Înseamnă că straturile superioare vor fi întotdeauna mai recente decât cele inferioare, cu excepția cazului în care sunt detectate procese postdepoziționale eroziune, deformare prin dizolvare și prăbușiri sau prin tectonică. Principiul uniformismului sau actualismului.

speed​​ dating evenimente în florida de sud

Acest principiu presupune că în timpul istoriei Pământului, toate procesele au fost uniforme și similare cu cele actuale, astfel dating de corelație stratigrafică aceleași efecte apar întotdeauna. Principiul succesiunii sau corelației faunistice Acesta indică faptul că fiecare interval cronologic înregistrat pe Pământ și reprezentat prin diferite straturi, conține fosile diferite în conformitate cu epocile geologice în care au fost formate.

Principiul succesiunii evenimentelor Presupune că fiecare eveniment geologic dating de corelație stratigrafică eveniment care afectează rocile este ulterior acestuia, adică un cutremur, o explozie vulcanică sau o defecțiune este ulterior rocii și stratului în care are loc. Metode Metoda esențială a acestei ramuri a geologiei este sondajul stratigrafic, care constă în înregistrarea cronologică și secvențială și documentarea evenimentelor sedimentare.

xat dating românia

Aceste studii pot fi locale, regionale sau globale, care pot varia metoda de colectare a datelor. Ceea ce este generat este o plasă de triangulare din care se vor face calcule metrice și unități mapate pentru a face tăieturi sau secțiuni. Elementele recunoscute pot fi, de asemenea, vectorizate sau combinate cu date extrase.

măsurători de dating cu ultrasunete

Acest lucru se poate face cu probe de diferite scale sau de origine diferită. Dacă sunt materiale de suprafață, în mod normal recunoașterea și colectarea datelor se efectuează prin muncă pe teren.

Întâlniri - Corelație

Se realizează, de asemenea, din fotografii aeriene, fotografii prin satelit, ortofotografii, fotogrametrie, scaner laser 3D, stație totală și decimetru GPS. În cazul subsolului, colectarea și identificarea datelor poate fi efectuată prin cercetări geologice-arheologice, cercetări geofizice și diagrafe. Pentru analiza locală și aplicată, dezvoltarea de noi tehnici și progrese tehnologice au fost fundamentale pentru cercetările arheo-stratigrafice.

Fotogrametrie, scaner laser 3D, GPS decimetru pentru scări mari, fotografii prin satelit pentru scări mici sau pentru stații totale, sunt unele dintre ele.

Plan de realizare proiect Proiectul propus se referă la uscarea Bazinului Mediteranean în timpul Messinianului. Efectele acestui eveniment excepţional, care face parte din categoria schimbărilor globale, au fost observate în toată partea de sud a continentului european. In prezent studiul desicării Bazinului Mediteranean se află într-un stadiu avansat. Atenţia cercetătorilor implicaţi în acest studiu se îndreaptă acum spre efectele produse de desicarea messiniană în bazinele care au fost conectate cu Bazinul Mediteranean; cu deosebire Depresiunea Mării Negre şi Bazinul Dacic. Subiectul prezentului proiect se încadreazǎ în efortul internaţional al cǎrui scop este de a evidenţia şi a înţelege schimbǎrile produse în timpul crizei messiniene în douǎ arii marine intercontinentale : Tethys şi Paratethys.

Referințe Stratigrafie. Wikipedia, Enciclopedia. Recuperat de pe wikipedia.

Recuperat de la sgm. Ce este stratigrafia?

  1. Pentru fiecare sondã definitã coeficientul de corelatie este calculat automat; este, de asemenea, posibilã inserarea imaginii bitmap a instrumentului folosit.
  2. Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica
  3. Site-uri de conectare canadiene
  4. Litostratigrafie - Lithostratigraphy - raduvasilica.ro
  5. O unitate litostratigrafică se conformează legii suprapuneriicare, în forma sa modernă, afirmă că, în orice succesiune de straturicare nu sunt perturbate sau răsturnate de la depunererocile mai tinere se află deasupra rocilor mai vechi.
  6. Viteza datând wurzburg

Recuperat din com Colaboratori Wikipedia. ÎnWikipedia, enciclopedia gratuită.

dating relativ de foaia de lucru strata rock

Recuperat de pe en. Recuperat de la meteorologiaenred. Ghid stratigrafic internațional versiune prescurtată.