Datând la mijlocul anilor 20


Alte traduceri It occurred during the Roaring 20s dinner dance, so your mother likely went missing over the promenade.

datând la mijlocul anilor 20

A avut loc în timpul cinei cu dans Roaringașa că mama ta a căzut peste balustradă. The Great Gatsby because of your roaring 20s.

datând la mijlocul anilor 20

Marele Gatsby, pentru că ești în perioada efervescenței celor 20 de ani. The Chicago Reader review felt "Luhrmann is exactly the wrong person to adapt such a delicately rendered story, and his 3D feature plays like a ghastly Roaring 20s blowout at a sorority house.

Deceniul furtunosce frumoasă perioadă istorică bogată.

datând la mijlocul anilor 20

We were reading a book about the 'Roaring '20s'. Am citit o carte despre anii ' I mean, I've always wanted to visit the roaring '20s right in the middle of Prohibition. Adică, mereu mi-am dorit să viziteze ' 20 hohotitor chiar în mijlocul Prohibiției.

datând la mijlocul anilor 20

This isn't the roaring '20s. The Shell Island retreat is a ritual that dates back to the roaring '20s. Shell Island Retreat este un ritual care datează la vuietul 20 de ani.

Etimologia[ modificare modificare sursă ] Etimologia numelui Londra este incertă. Au fost multe teorii diferite avansate de-a lungul secolelor pentru originea numelui, cele mai multe putând fi respinse ca fanteziste pe motive lingvistice sau istorice, în timp ce câteva au o oarecare plauzibilitate. Nici una nu are vreo dovadă concludentă. Fapt este că în anul 43 d. Trinovantes erau un trib din Epoca Fierului care a locuit în zonă înainte de venirea romanilor.

It's guys like them that made the roaring '20s roar. Tipi ca ei au făcut profitabilii ani '20profitabili.

No, it's not the mid-nineties

I got them from the Roaring '20s exhibit. Le-am luat de la expoziția Roaring a anilor ' Well, I can't wait till they try and take on roaring '20s day at Nat's school next week. Păi, abia aștept să văd cum se vor descurca în a a zi zgomotoasă la școala lui Nat săptămâna viitoare.

They're just some guys I met at the gym who are way too into the roaring '20s. Sunt doar datând la mijlocul anilor 20 -am întâlnit la sala de sport, că sunt prea în interiorul poartă în anii ' Earlier when I cross-referenced the names of survivors from the fire, this woman's name came up in a documentary about the roaring '20s. Mai devreme când am căutat referințe cu supraviețuitori de la incendiu, numele acestei femei a apărut într-un documentat despre violențele din ' Movie idol of the Roaring '20s.

datând la mijlocul anilor 20

Ce jignire! Idolul anilor '20!

Pagina principala » Viata mea » Colegiul și relațiile de la jumătatea anilor 20 Diferențele mari Colegiul și relațiile de la jumătatea anilor 20 Diferențele mari Într-o perioadă de doi ani, nu credeați cât de mult se vor schimba relațiile voastre. Iată o mică perspectivă asupra diferențelor dintre ele. Este amuzant să mă uit înapoi la fotografiile vechi de la liceu, colegiu, până acum. Probabil crezi că ai fost atât de imatur, sau că hainele tale erau hidoase și e mai greu să-ți imaginezi cât de tare credeai că ești așa de cool.