Radu Costin VASILICĂ

Profesia: cadru didactic, economist

Funcţia şi locul de muncă:

 • deputat în Parlamentul României
 • lector universitar doctor la Universitatea din Piteşti

Data şi locul naşterii: 02.06.1976, Bucureşti

Adresa biroului parlamentar:

 • sediul PSD Argeş, municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.68,telefon/fax 0348.100.222 sau 0248.222.831

Site: www.raduvasilica.ro
E-mail: raduvasilica@yahoo.com

Educație și formare:

 • doctor în Relaţii Economice Internaţionale la Academia de Studii Economice din Bucureşti, an susţinere teză 2010;
 • licenţiat în Economia şi Dreptul Afacerilor la Facultatea de Economie Generală a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 2000;
 • absolvent al cursurilor de Master în Management Politic la Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai”, Bucureşti, în anul 2011;
 • absolvent al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul ASE Bucureşti, în anul 2000;
 • absolvent al profilului matematică-fizică al Colegiului Naţional „I.C.Brătianu” (fost „N.Bălcescu”) din Piteşti, promoţia 1995;
 • absolvent al Şcolii Generale Nr.3 „Ion Pillat” din Piteşti, promoţia 1991;
 • absolvent al Şcolii Primare Nr.14 din Piteşti, promoţia 1987.

Alte specializări:

 • absolvent al cursurilor Universităţii de vară „Jean Moulin 3” din Lyon, Franţa, în domeniul „Cunoaşterea Francofoniei, a descentralizării şi a cooperării descentralizate”, în anii 2005-2008;
 • participant în cadrul Programului „International Visitor Leadership”, componenta „Current Social, Political and Economic Issues for Young European Leaders” - 2008, organizat de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Activitate profesională:

 • lector universitar doctor în Departamentul „Management şi Administrarea Afacerilor” al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept din cadrul Universităţii de Stat din Piteşti (2006-prezent);
 • asistent universitar doctorand la Universitatea din Piteşti (2002-2006);
 • preparator universitar la Universitatea din Piteşti (2000-2002);
 • predare cursuri şi conducere seminarii la disciplinele „Economia întreprinderii”, „Economia şi gestiunea organizaţiei”, „Gestiunea întreprinderilor mici şi mijlocii”, „Microeconomie”, „Macroeconomie”, „Microeconomie aplicată”, „Management”, „Management educaţional”, „Marketing”, „Marketing social-politic”, „Economie europeană”, „Firma în economia europeană”, „Politica agricolă comunitară”, „Conjunctura afacerilor internaţionale şi globalizarea economică”, „Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior” şi „Negociere comercială internaţională”;
 • participarea la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • coordonare lucrări de diplomă ale studenţilor la disciplinele „Economia Întreprinderii”, „Economie europeană” şi „Firma în economia europeană”;
 • îndrumarea studenţilor pentru participarea la Sesiunile Anuale de Comunicări Ştiinţifice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Piteşti;
 • profesor la materiile „Economie” şi „Marketing” la Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu” din Piteşti (2000-2005);
 • profesor la materiile „Economie” şi „Economie aplicată” la Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” din Piteşti (2014-prezent);
 • membru al „Centrului de Consultanţă şi Asistenţă în Management” din Piteşti;
 • redactor colaborator al revistei „Tribuna CASIM”.

Lucrări scrise:

 • cărţi:
  • „Factorii externi ai dezvoltării, ca posibilităţi de redresare economică a României”;
  • „Comerţul exterior al României în contextul globalizării economiei”;
  • „Economia şi gestiunea întreprinderii” – manual universitar;
  • „Ghidul tânărului întreprinzător” – îndrumar de afaceri;
  • „Economia întreprinderii - aplicaţii şi studii de caz” – caiet de seminar.
 • articole:
  • „Tendinţe economice şi perspective de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii”;
  • „Atragerea investiţiilor străine în România”;
  • „Dezvoltarea activităţilor româneşti de comerţ”;
  • „Sectorul industrial şi energetic din România, în perspectiva integrării în Uniunea Europeană”;
  • „Întreprinderile mici şi mijlocii - motoare ale dezvoltării economice”;
  • „Strategii şi politici de întreprindere”;
  • „Procesul de înfiinţare a întreprinderilor în România”;
  • „Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul economiei româneşti”;
  • „Analysis of the competitiveness at global level in the period 2011-2013”;
  • „The Steering Tool of Financial Institutions: Credit Var (Value at Risk)”;
  • „The Insolvent Company: Bankruptcy Difficulties”.

Activitatea administrativă:

 • deputat ales în Parlamentul României (2008-prezent), membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor (2008-prezent); secretar al Comisiei pentru afaceri europene (2016-prezent);
 • consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Argeş, membru al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor (2004-2008);
 • preşedinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Argeş - ATOP (2008);
 • reprezentant politic al Consiliului Judeţean Argeş în cadrul Asociaţiei Regiunilor Francofone (2004-2008);
 • preşedinte al „Grupului pentru Egalitatea de Şanse” din cadrul Consiliului Judeţean Argeş (2004-2008).

Activitatea politică:

 • membru al Partidului Social Democrat din anul 1999;
 • membru al Consiliului Naţional al PSD din anul 2005;
 • vicepreşedinte al PSD Argeş din anul 2005;
 • vicepreşedinte al Tineretului Social Democrat din România, 2006-2010;
 • secretar executiv al TSD România, 2004-2006;
 • preşedinte al TSD Argeş, 2004-2013.

 

Aptitudini și competențe personale:

 • limbă maternă: româna;
 • limbi străine cunoscute: engleză (avansat), franceză (mediu), italiană (începător);
 • calităţi personale: aptitudini organizatorice şi de coordonare, putere de muncă ridicată, implicare activă în diverse categorii de proiecte, capacităţi de comunicare şi interacţiune eficientă cu oamenii, abilităţi de lucru în echipă;
 • competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: S.O. Windows, Microsoft Office, Internet;
 • pasiuni: muzică, sport, cinematografie, literatură, filatelie, călătorii.

 

01.01.2017