Activitate parlamentara

vezi toate articolele

Deputatul Radu Vasilică - 32 de iniţiative legislative Ón primii doi ani ai actualului mandat

15 nov 2018


La începutul lunii noiembrie, deputatul social-democrat Radu Vasilică şi-a făcut public bilanţul activităţii parlamentare din prezenta legislatură. Astfel, acesta a semnat şi a înregistrat în primii doi ani ai actualului mandat de deputat al Argeşului 32 de iniţiative legislative, unele dintre aceste parcurgând întreg traseul legislativ şi, în urma votului pozitiv din Parlament, au devenit legi. 
■ Proiect de Lege privind Legea muntelui  - devenit Legea nr. 197/2018
■ Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale -  devenit Legea nr. 211/2017
■ Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă  - devenit Legea nr. 198/2018
■ Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  - devenit Legea nr. 153/2017
■ Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora -  devenit Legea nr. 123/2018

Acestora li se alătură alte numeroase iniţiative legislative aflate în diverse stadii, fie în analiză la comisiile parlamentare, fie pe ordinea de zi a celor două camere:
■ Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  - pe ordinea de zi
■ Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă -  la comisii
■ Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană -  la Secretarul general
■ Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană  - pe ordinea de zi
■ Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană - pe ordinea de zi
■ Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane  - pe ordinea de zi
■ Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor -  la comisii
■ Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană -  pe ordinea de zi
■ Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană -  pe ordinea de zi
■ Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie -  pe ordinea de zi
■ Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal  - la comisii
■ Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 -  la comisii
■ Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie -  sesizare de neconstituţionalitate
■ Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale  - pe ordinea de zi
■ Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal -  la comisii
■ Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  - la Senat
■  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului  - la Senat
■ Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România -  la comisii
■ Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanţa Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial  - la comisii
■ Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie „Cantacuzino” în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii  - pe ordinea de zi
■ Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  - sesizare de neconstituţionalitate
■ Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale  - respinsă definitiv
■ Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară -  la Senat
■ Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii  - la Senat
■ Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor  - la Senat
■ Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie-  la Senat
■ Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală -  la Senat

Începând cu 24 octombrie 2018, deputatul Vasilică s-a reîntors în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, după ce în februarie fusese numit membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. În paralel, este şi secretar al Comisiei pentru afaceri europene.


inapoi la lista de noutati