Activitate parlamentara

vezi toate articolele

Declaratie politică

14 mar 2013

Domnule preşedinte de şedinţă,

Stimaţi colegi,

 

Obiectul declaraţiei mele politice de astăzi îl constituie situaţia învăţământului românesc la începutul anului 2013.

 

La sfârşitul mandatului trecut, fostul Guvern a emis o Ordonanţă de urgenţă, nr.92/2012, prin care erau corectate anumite prevederi absurde sau inaplicabile din Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011. În plus, în Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Camerei Deputaţilor, în acord cu noul ministru al Educaţiei Naţionale, s-au operat modificări suplimentare, menite să preîntâmpine alte bulversări ale sistemului de învăţământ, cum ar fi revenirea clasei a noua în structura ciclului liceal sau eliminarea evaluărilor transdisciplinare, ce erau prevăzute a fi aplicate încă de la sfârşitul clasei a şasea.

 

Există însă anumite aspecte care sper să fie îndreptate în Senatul României, în calitatea sa de cameră decizională pe acest proiect de lege pentru aprobarea OUG nr.92/2012, sau prin modificări legislative ulterioare, concepute în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Mă refer, de pildă, la nevoia creşterii semnificative a ponderii notelor obţinute la probele de admitere stabilite de către unităţile de învăţământ liceal sau profesional, menţionate la articolul 76, aliniatul 2, litera b, precum şi la susţinerea reintroducerii concursurilor de admitere în universităţi, cu scopul diminuării presiunii exercitate de către beneficiarii sistemului educaţional asupra cadrelor didactice, în sensul acordării unor note superioare nivelului de pregătire al elevilor.

 

De asemenea, la nivelul învăţământului universitar este necesară corectarea anumitor inadvertenţe preluate de la guvernele PDL, cum ar fi discriminarea la care sunt supuşi deţinătorii titlului ştiinţific de doctor obţinut după anul 2010, cărora sporul salarial aferent nu le-a fost inclus în salariul de bază, aşa cum s-a întâmplat cu cei care au obţinut doctoratul anterior intrării în vigoare a OUG nr.1/2010.

 

Totodată, am receptat reacţii negative din partea cadrelor didactice tinere din universităţi, referitoare la abrogarea aliniatului 1 al articolului 215 din Legea nr.1/2011, prin care s-a restaurat posibilitatea persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare să ocupe funcţii de conducere în universităţile de stat, particulare sau confesionale, fapt ce ar putea limita accesul cadrelor tinere la aceste funcţii, după ce în anul 2012 a avut loc un amplu proces de înnoire şi întinerire a echipelor de conducere ale facultăţilor şi universităţilor din România, dinamizându-se astfel activitatea celor mai multe dintre ele.

 

O reacţie preponderent negativă a creat şi abrogarea aliniatului 1 al articolului 288 din Legea nr.1/2011, care limita numărul de ore suplimentare ce pot fi susţinute de un cadru didactic titular la nivelul unei norme didactice minime. Prin eliminarea din prevederile legale a acestui plafon, este foarte posibilă reeditarea unor excese care au avut loc în anii trecuţi, atunci când anumite cadre didactice universitare, în principal din rândul celor cu funcţii de conducere la nivelul facultăţilor sau al universităţilor, au deţinut un număr nejustificat de mare de norme didactice, aflându-se practic în imposibilitatea fizică de a le efectua (fără a mai aminti aici despre calitatea acelor prestaţii realizate în regim „non-stop”), pentru care încasau însă venituri salariale impresionante. Prin posibila revenire a acelor practici se vor diminua posturile disponibile şi se vor ridica astfel noi bariere în calea pătrunderii în sistemul educaţional a tinerilor ce vor să urmeze o carieră didactică universitară, acest fapt având efecte profund negative pentru viitor.

 

Îmi doresc ca eforturile viitoare ale Guvernului şi ale majorităţii parlamentare să fie îndreptate în primul rând către beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional, preşcolarii, elevii şi studenţii, cărora să le oferim un cadru juridico-instituţional cât mai predictibil în acest domeniu şi o adaptare dinamică a curriculumului şi a programelor de învăţământ la cerinţele pieţei muncii, pentru a putea creşte rata de absorbţie a tinerilor absolvenţi.

 

 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată!

 

 

 

 

Radu VASILICĂ,

Deputat PSD de Argeş

 


inapoi la lista de noutati