Activitate parlamentara

vezi toate articolele

Deputatul Radu Vasilică - 32 de propuneri legislative

5 nov 2018

Deputatul argeşean, Radu Vasilică, în legislatura 2016 - prezent, a iniţiat 34 de propuneri legislative. Unele dintre iniţiativele deputatului Radu Vasilică au fost votate în Parlament şi au fost promulgate.

Propuneri legislative initiate de deputatul Radu Vasilică în legislatura 2016-prezent: 

1. 7/01.02.2018 L457/13.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  - pe ordinea de zi
2. 78/05.03.2018 L87/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă -  la comisii
3. 79/05.03.2018 L89/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană -  la Secretarul
general
4. 80/05.03.2018 L95/05.02.2018  Proiect de Lege privind Legea muntelui  - Lege 197/2018
5. 105/12.03.2018 L90/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană  - pe ordinea de zi
6. 106/12.03.2018 L92/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană - pe ordinea de zi
7. 107/12.03.2018 L94/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane  - pe ordinea de zi
8. 133/19.03.2018 L88/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor -  la comisii
9. 134/19.03.2018 L93/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană -  pe ordinea de zi
10. 147/26.03.2018 L91/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană -  pe ordinea de zi
11. 150/06.03.2017 L77/18.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale -  Lege 211/2017
12. 189/10.04.2018 L75/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă  - Lege 198/2018
13. 207/16.04.2018 L458/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie -  pe ordinea de zi
14. 209/23.05.2017 L111/08.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  - Lege 153/2017
15. 245/23.04.2018 L53/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal  - la comisii
16. 261/01.09.2017 L143/29.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora -  Lege 123/2018
17. 328/22.05.2018 L560/18.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 -  la comisii
18. 340/29.05.2018 L126/19.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie -  sesizare de
neconstituţionalitate
19. 354/04.06.2018 L130/19.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale  - pe ordinea de zi
20. 459/11.09.2018 L205/10.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal -  la comisii
21. 462/20.11.2017 L188/03.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  - la Senat
22. 463/20.11.2017 L183/03.04.2018  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului  - la Senat
23. 468/20.11.2017 L124/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România -  la comisii
24. 514/04.12.2017 L334/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanţa Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial  - la comisii
25. 529/04.12.2017 L341/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii  - pe ordinea de zi
26. 569/11.12.2017 L376/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  - sesizare de
neconstituţionalitate
27. 570/11.12.2017 L192/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale  - respinsă
definitiv
28. 595/20.12.2017 L375/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară -  la Senat
29. 596/20.12.2017 L380/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii  - la Senat
30. 598/20.12.2017 L381/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor  - la Senat
31. BP300/29.06.2017 L458/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie-  la Senat
32. BP750/18.12.2017 BP687/21.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală -  la Senatinapoi la lista de noutati