Activitate parlamentara

vezi toate articolele

I N T E R P E L A R E

14 feb 2013

I N T E R P E L A R E

 

Adresată Doamnei Lucia Ana VARGA,

Ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

 

De către Radu Costin VASILICĂ, deputat PSD de Argeş

 

Subiectul interpelării: verificarea urgentă a legalităţii unor tăieri de pădure din judeţul Argeş

 

 

Stimată Doamnă Ministru,

 

Doresc să vă semnalez o situaţie îngrijorătoare legată de tăierile masive de pădure din câteva localităţi ale Colegiului nr.6 din Argeş, pe care îl reprezint în Parlamentul României, având însă convingerea că astfel de evenimente se întâmplă şi în multe alte zone ale ţării.

 

Tăierile masive de pădure, la ras în majoritatea cazurilor semnalate (pe care le-am constatat personal în deplasările mele în teritoriu), au avut loc sau sunt în desfăşurare în următoarele zone:

 

-         comuna Sălătrucu: o suprafaţă de circa 100 ha în UP III Sălătruc – parcelele 1, 2 şi 143-145, dar şi suprafeţe din UP IV Iaroslave – parcelele 35-44 şi UP V Negoiu; subliniez că tăierile la ras continuă cu alte 13 ha în UP III Sălătruc, parcelele 143 şi 147, executate de către reprezentanţii firmei S.C. Aromet Stand Prod SRL cu sediul în comuna Corbi, judeţul Argeş, marcările (probabil ilegale) fiind făcute de către Ocolul Silvic Clăbucet din judeţul Vâlcea;

 

-         comuna Şuici: UP II Cepari – suprafeţe de peste 25 ha pe Valea Podenilor, parcelele 128-129, 287, dar şi parcela 66;

 

-         comuna Cepari: UP II Cepari, parcela 79, pădure tânără, peste 20 ha, unde tăierile continuă şi în prezent.

 

Menţionez că marcările au fost realizate în păduri proprietate particulară, cu suspiciunea nerespectării integrale a prevederilor legale, de către ocoale silvice private din judeţul Vâlcea: O.S. Clăbucet, O.S. Valea Oltului,…

 

De verificarea legalităţii acestor operaţiuni trebuia să se ocupe Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Ploieşti, în raza căruia se află pădurile din judeţul Argeş. De aceea, vă rog ca verificările suplimentare privind realităţile din teren şi a modului în care inspectorii ITRSV şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu să le încredinţaţi unui organism ierarhic superior, pentru a asigura obiectivitatea procesului de control. Le solicit echipelor de control verificarea actelor de punere în valoare şi a prevederilor amenajamentului silvic din suprafeţele forestiere menţionate.

 

Vă semnalez, de asemenea, probleme grave în zona împădurită din Nordul judeţului Argeş, la limitele cu judeţele Sibiu, Braşov şi Dâmboviţa, cauzate de atacurile masive ale unor dăunători (ipidae), din pricina neigienizării corespunzătoare a pădurilor în urma operaţiunilor de tăiere de răşinoase. Vă rog să precizaţi care vor fi măsurile pe care le veţi dispune în această privinţă, date fiind riscurile răspândirii dăunătorilor respectivi, fapt ce ar avea efecte dezastroase pentru pădurile de răşinoase din zonă.

 

 

Solicit răspuns scris şi verbal.

 

 

Cu mulţumiri anticipate,

 

 

Deputat PSD de Argeş,

Radu Costin VASILICĂ


inapoi la lista de noutati