Activitate parlamentara

vezi toate articolele

Interpelare parlametară pe tema tăierilor ilegale de pădure

20 mai 2013

I N T E R P E L A R E

 

Adresată Doamnei Lucia Ana VARGA,

              Ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

 

De către Radu Costin VASILICĂ, deputat PSD de Argeş

 

Subiectul interpelării: revenire cu privire la situaţia tăierilor masive de pădure din judeţul Argeş

 

 

Stimată Doamnă Ministru,

 

În luna februarie 2013 v-am semnalat, prin intermediul unei interpelări parlamentare, situaţia îngrijorătoare legată de tăierile masive de pădure din câteva localităţi ale Colegiului nr.6 din Argeş, pe care îl reprezint în Parlamentul României. Vreau să vă mulţumesc pentru promptitudinea reacţiei dumneavoastră şi pentru faptul că v-aţi deplasat personal în zonă, unde aţi putut constata aspectele pe care vi le-am supus atenţiei în interpelarea anterioară.

 

În răspunsul pe care mi l-aţi adresat faceţi referire la demararea unui control, ale cărui rezultate mi-au fost comunicate ulterior de către ITRSV Ploieşti, prin adresa 3438/14.05.2013. Vă reamintesc faptul că în interpelare vă solicitasem ca acţiunea de control să fie desfăşurată de către un organism superior ITRSV Ploieşti, întrucât ilegalităţile semnalate au fost posibile tocmai prin neîndeplinirea corectă şi obiectivă a obligaţiilor ce reveneau prin lege respectivei instituţii.

 

Mai mult, inspectorul-şef al ITRSV Ploieşti, Sever Stanciu, a înţeles să răspundă situaţiilor de fapt pe care eu le-am identificat în teren prin ironii şi atacuri la persoană şi mai puţin prin măsuri şi propuneri concrete de sancţionare şi prevenire pe viitor a ilegalităţilor silvice din zonă. Spre exemplificare, în preambulul răspunsului primit, domnul Sever Stanciu îşi permite să facă o comparaţie absolut deplasată şi anume, citez: „instituţia noastră are, pentru judeţul Argeş, doar 8 oameni, pentru o suprafaţă de fond forestier de circa 300.000 ha, asta în condiţiile în care, ca să facem o comparaţie, numărul parlamentarilor care reprezintă judeţul Argeş în Parlamentul României este dublu”. O altă exprimare cel puţin nefericită a domnului Sever Stanciu se regăseşte într-un text trimis unui ziar local în care dânsul îmi mulţumeşte ironic pentru grija pe care o manifest pentru pădure şi se bucură că, citez: „într-un târziu, [deputatul Radu Vasilică] a luat iniţiativa aşteptată. Mă refer acum, direct, la faptul că tăierile ilegale de pădure din zonă sunt un fenomen cunoscut, ce datează de cel puţin 5 ani, iar numeroasele demersuri făcute atât de proprietari prin apeluri la 112 (peste 500), cât şi prin acţiunile ITRSV Ploieşti, s-au dovedit insuficiente.”

 

În acest caz, stimată doamnă ministru, vă rog să constataţi atât tonul absolut inadecvat al exprimării domnului Sever Stanciu, funcţionar public, faţă de un membru al Parlamentului României, cât şi transferarea total nefirească a responsabilităţii instituţiei pe care o conduce către parlamentari, relevându-şi astfel propria incapacitate şi acoperirea unor ilegalităţi despre care admite că le cunoştea încă de acum 5 ani de zile. Dacă acţiunile ITRSV Ploieşti sunt apreciate chiar de şeful acestei instituţii ca fiind insuficiente, consider că puteţi identifica, stimată doamnă ministru, o altă persoană competentă sub conducerea căreia această instituţie să poată funcţiona corespunzător, în interesul pădurii şi nu al celor care periclitează existenţa acesteia pentru generaţiile viitoare.

 

În urma raportului primit am constatat că, în pofida amplorii procesului de control, acesta nu a acoperit toate aspectele semnalate în interpelare, existând atât societăţi comerciale (ex.: SC Aromet Stand Prod SRL Corbi, menţionată în interpelarea anterioară; SC Foresta SA Curtea de Argeş, la care a ajuns spre prelucrare o mare parte din masa lemnoasă tăiată ilegal – aşa cum rezultă chiar din Raportul ITRSV Ploieşti; SC Bob Victory SRL), cât şi suprafeţe tăiate la ras unde nu s-au efectuat încă controale de fond (ex. parcelele 144 şi 145 din UP III Sălătrucu şi parcelele 17 şi 18 din UP I Ciofrângeni).

 

În cuprinsul Raportului ITRSV Ploieşti se menţionează identificarea a peste 23.000 mc de masă lemnoasă puşi în valoare ilegal de către OS Clăbucet şi exploataţi de către SC Generaly Crys Trans SRL în numai opt luni, deşi amenajamentul silvic prevedea un maxim de 10.000 mc în deceniu, dar nu se fac precizări cu privire la măsuri complementare necesare, precum confiscările fizice şi valorice, iar cuantumul amenzii stabilite de către organele de control a fost de doar 5000 de lei. Ca dovadă că măsurile dispuse în acest caz nu au fost suficiente, în zilele ulterioare plecării echipelor de control din zona menţionată tăierile de pădure au fost reluate în UP I Ciofrângeni, parcela 17, de către SC Generaly Crys Trans SRL, dar şi în UP III Sălătrucu, parcela 1, de către o altă societate comercială.

 

De asemenea, vă semnalez că situaţii similare cu cele de pe Valea Topologului am identificat şi pe Valea Bratiei, judeţul Argeş, a căror verificare vă rog să o dispuneţi organelor de control de la nivelul Ministerului pe care îl conduceţi. Astfel, în UP VII Stânga Bratiei, parcelele 54, 55, 56 se impune controlul legalităţii punerii în valoare, iar în UP III Râuşor în parcelele 85, 104 şi 117 au avut loc tăieri la ras pe suprafeţe importante, de pildă în Punctul Coşa aproximativ 45 ha, dar şi pe Muntele Năpârteanu.

 

Aşa cum se poate observa, aceste ilegalităţi din domeniul silvic nu sunt singulare, fiind întâlnite în mai multe zone şi judeţe ale ţării, ceea ce impune modificarea Codului Silvic în sensul înăspririi pedepselor aplicate pentru contravenţiile şi infracţiunile silvice, dar şi reintroducerea Jandarmeriei ca instituţie de control independentă, abilitată să verifice inclusiv circulaţia materialelor lemnoase. Dată fiind amploarea fără precedent şi extinderea la nivel naţional a fenomenului tăierilor ilegale de pădure, vă rog, ca autoritate competentă în domeniu a statului român, să sesizaţi Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la aceste ilegalităţi, ce au consecinţe deosebit de grave asupra dezvoltării durabile a României.

 

Solicit răspuns scris şi verbal.

 

Cu mulţumiri anticipate,

Deputat PSD de Argeş,

Radu Costin VASILICĂ


inapoi la lista de noutati